تگ های مطالب

عکاسی از منظره

لنز محبوب عکاسان طبیعت و منظره، بدون شک لنزهایی با زاویه دید زیاد هستند . اما استفاده از این لنزها گاهی مشکل است. مشکل اصلی این است که این لنزها با آنچه که
ادامه مطلب

مقصود هر عکس این است که بتواند پیام خود را در یک قاب به بینندگان خود منتقل کند. ممکن است شما بخواهید زیبایی یک آبشار یا طلوع آفتاب را نشان دهید؛ یا ممکن
ادامه مطلب