تگ های مطالب

استاپ در نوردهی

استاپ در نوردهی به چه معناست؟ آیا با f-stop یکی است؟ چگونه اندازه گیری می شود؟ آیا یک استاپ در همه پارامترهای نوردهی نیز یکسان عمل می کند؟ این سوالات ممکن است برای همه
ادامه مطلب